Skip to main content

කවියෙන් ඊ-මේල් ගහමුආදරණීය මැතිඳුනි මා මැනේජර
කරදරයක්ය සිදුවන අප හට  නිතර
මීයෙක් සිටී  දිගනම් මෙතරම් විතර
වනසයි බඩු ,ඉඳ ගබඩා රැක් අතර

හායි ඩියර් යුව' ඉෂූ වෙල් නෝටඩ්
කමින් කලර් විත් මීයා නොට් දැට් ගුඩ්
අවර් ප්‍රයෝරිටි ශුඩ් බී ගෙට් රිඩ්
ඔෆ් දිස් රැට් ඩූ යූ ගෙට් වට් අයි සෙඩ්?

එහෙයි මැතිඳ පිළිගමි ඔබගේ ඔවදන්
කැපවෙමි මා එඩි බල පා ඒ වෙනුවෙන්
කළ යුතු වේ මුල මැද අග හොඳ ප්ලෑනින්
කයින්ඩ්ලි යූ  හැස් බීන් රික්වෙස්ටඩ් ටු ඉන්ෆොර්ම්ඩ්
ප්ලීස් කැන් අයි හෙල්ප් ඉන්ෆොර්ම්ඩ් සීනියර් මැනේජර්ස්
හෙල්ප් !  හෙල්ප් ! 
දැනුවත් කරනු මැන, අප ලොකු නිලදරුවන්


අ‍යැම් ඩුයින් ඉට් විතවුට් හෙසි ටේශන්
ඩියර් ඕල් ෆෝ යුව ඉන්ෆෝ මේශන්

ෆුල් ෆැතොම් විෂ් යූ ඇට්‍රිබියුලස්
ෆදර් ග්‍රෙග් රස්ට් ෆස්ට් රැට් ප්‍රිස්
ලෙට් මී බ්‍රික් ක්‍රෙග්ලින්ට් දැට්වික්ස්
හව්වයිවන්ඩර්වට්ටූආ ඉන්දස්

(මොකක්ද යකෝ ඒ කිවුවෙ ?)
ඔකේ බොස් යුව' කමෙන්ට් වෙල් නෝටඩ්
වී විල් ඩූ එක්සෑග්ලි වට් යූ සෙඩ්

වෙන් කැන් අයි ගෙට් අ රිපොට්?

පාසානම්ද මී උගුලද හොඳ මොකද?
පහදා දෙනු මැනවි අපහට QC මැතිඳ

මීයා අයිති වන්නේ ගණයට රැට්ටස්
දිගනම් වැඩියි දොළහට සෙන්ටිද මීටර්ස්
ඕෆන් ලිවින් ක්ලෝස් ටු අස් ඉන් හවුසස්
බ..

මානව සම්පතෙහි සුවසේ මා වැඩ ඉන්නේ
කෙලෙසද මී කේස් මා හට කොපි වන්නේ

වෙන් කැන් අයි ගෙට් අ රිපොට්?

මී පාසනම්ද මී කතුරුද හරි වියදම්
හොඳම වැඩේ අපි පූසෙක් දැම්මානම්

වෙරි ගුඩ් ඔප්ශන් අයි ඇග්‍රී ටෝටලී
ගෙට් වන් කැට්, ඔන් කන්ට්‍රැක්ට් කුවික්ලී

නැත නැත එයින් සැම තැන විසිරේ ලෝම
බල්ලෙක් ගෙන ඒම වෙයි විසඳුම හොඳම

මැතිඳුනි නමුත් මීයන් ඇල්ලීමට පූසා
මිස බල්ලා සමතෙක්යැයි නොමැත අසා

වෙන් කැන් අයි ගෙට් අ රිපොට්?

ආකල්පය නිසයි සැම යන්නේ වෙත දියුණු
බල්ලෙක් ගෙනත් දෙමු අපි උට හොඳ පුහුණු

එනමුදු මැතිද මී පාසානම් ගෙන ඇ......

වට් අයි ජස්ට් සෙඩ් ඩෝන්ට් යු ගෙට්?

වෙක්ටර් විශස් ඔෆ් ෆ්‍රැන්ටන් ග්‍රෙශස්
ජැකැන්ජිල්වෙන්ටප්ද හිල් පෙග්නස්

_________________________________

මැතිඳුනි අවසරයි ගැන කීමට මීයා
තවමත් සිටී ඌ රැක්වල සුවසේයා

එක්වර පැනන් මීයා අරගෙන අල්ලා
ගනු මිස කුමක් කරනෙද අවලං බල්ලා?

මැතිඳුණි පුහුණු කළමුත් බල්ලව යහමින්
උනන්දුවක් නැත එතරම් ගැන මීයන්

එක්ස්කියුසස් තමයි අපහට ඕනෙම නැත්තේ
බල්ලගෙ මැනේජර ලෙස ඔබ වගකිව යුත්තේ

වෙන් කැන් අයි ගෙට් අ රිපොට්?

ලුක්ස් ලයික් බල්ලා සෝ වීක්ලී
නව් ගිව් හිම් ෆස්ට් වෝනින් ව'බලි

මැතිඳුනි ඇමතුවෙමි මම දැන් බල්ලාට
වල්ගය වනා ඌ බව් බව් ගෑය මට

බව් බ්ව් බව් බව්ව බවව් බව් වව් වා

ඩියර් ඕල් ගොට් අයිඩිය ඉනො-වේටිව්
වට් ඉෆ් වී සෙට් දිස් මෝ කොම්-පෙටිටිව්
වී විල් පුට් සෙකන්ඩ් ඩෝග් වෙරි-ඇක්ටිව්
දෙන් ද ප්‍රොසෙස් සුවර්ලි බී ප්‍රො-ඩක්ටිව්

එක්සාලන්ට් දැට් ඔප්ශන්, ගුඩ් තින්කින්
පුට් වන් මෝ  ලේඩි ඩෝග් ටුද බිල්ඩින්

බල්ලන් දෙදෙනෙකු යෙදුම්.......

ශට් අප්

________________________________

මැතිඳුනි බොහෝ කල් ගෙවුනද මීයාට
ඌ සුවසේය, දැන් බැල්ලී ප්‍රෙග්නන්ට්ය

දැට් ඩස් නොට් කම් අන්ඩර් හිස් ජේඩී (JD - job description )
සෝ ද පපීස් විල් නොට් ගෙට් කිසිම පඩී

වෙන් කැන් අයි ගෙට් අ රිපොට්?
_______________________________________

සුබම සුබයි ආරංචිය දැන් ලැබුනී
මැතිඳුනි මීය අද දිනයේදී නැසුණි

හව් හව්?
වාආආව් ගුඩ් නිවුස්
ග්‍රෙස්ට්ගොබැලොකෝනෙශන්
එක්සලනට්, බට් හව්?

අද දින බල්ල නට නට යන විට  ඇතුළේ
ඇඟේ වැදී පෙරළුනි පෙට්‍රල් බැරලේ
කරන්ට් නැති නිසා දැල්වූ ඉටි දැල්ලේ
රස්නය ගිනි තැබී මීයා උන් වහලේ

වෙන් කැන් අයි ගෙට් අ රිපොට්?

වෙරි වෙරි ගුඩ් බල්ලා ඩිඩ් එක්සලනට්
හූ එව' සජෙස්ටඩ් ඉට්, ගෙට් ඉන්ක්‍රිමන්ට්

මී මී
මං මං යස්
ඉට්ස් මී අගේන් සර්....

මැතිඳුනි කුමක් කරමුද අප බිල්ඩිමට?

ඇයි මොකෝ?
වට් හැපන්ට්ඩ් ?

ඉස්ටෝරුවෙ දැන් කිසිවක් නැත ඉතිරී
බල්ලා ගෙනා ගිනි හැමතැන යයි පැතිරී
ස්ටෝරුවෙන් ඇරඹී ඔෆිසියට හැරී
ගිනි දළු නැගේ දැන් දසදෙස දුමින් පිරී

හව් කුඩ් යූ ලෙට් අ ෆයර් එන්ටර් ඉන්?
දිස් ඉස් නොට් වට් වී ආ එක්ස්-පෙක්ටින්

අ.බබ....සර්.. බල්ලා...බ
වෙරි ඩිසපොයින්ටින්ග්
ඕ මා ගෝඩ්...
ක්‍රෙග්ලඩින්ටේශන් මැක්සිමිලියන් ග්‍රෙග්

වෙන් කැන් අයි ගෙට් අ රිපොට්?Comments

 1. අනීවාරතේ පෝස්ට් එකක් තියනවා දැකලා දත කට ලෙව කකා ආවේ.. ආයෙත් අහලා.. කණේ වැලි...

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඔහෝම ඉතින් කී වතාවක්නම් ආව ගියාද නේහ්?
   ස්තූතියි මචන් !

   Delete
  2. නැතුව නැතුව...

   ජීවිතය යනු වෙනකක් නොව යාම සහ ඊම්ය..
   ඉක්මනට ගියොත්, ඉක්මනට එන්න පුළුවන්ය..

   ලාවට මතකයි ඔය වගේ කතාවක් තිබුනා "මම නොවේ මම" ටෙලියේ...

   Delete
  3. ඔව් ඔව් ඉක්මන්ට එහෙට මෙහෙට දුවන උන් තමා වැඩි හරියක් පේන්න ඉන්නෙත්

   Delete
 2. නතින් ටු සේ ගැටයෝ හැම ඔෆීසිය
  කරනා ප්‍රොජෙක්ට් එක්සෑක්ට්ලි මෙසේ විය

  ReplyDelete
  Replies
  1. හැම එකාම එකට තබා තදට බැඳ
   පැතිරී එන අර ගින්නට දාමු ඇද

   Delete
 3. යකෝ ඒක !!

  ලියපාාාං !!!!!!!!!!!

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

රන්ජන් අයියා සමඟ රාත්‍රියක් !

ඒ හිඟන්නෙකි !  නමුත්, මැක්කන්, කිනිතුල්ලන් අනවසර ඉදිකිරීම් කරන වල් බල්ලන් රොත්තක් මැද ජර්මන් සැපට් බල්ලෙක් කැපී පෙනෙන්නේ යම් සේද, අනෙකුත් විවිධාංගීකරණය වූ හිඟන පරිවාර ජනයා අතර ඒ හිඟන්නා බෝල්ඩ් ඇන්ඩ් ඉටලික් වී පෙනෙන්නට විය.මා උපතින්ම උරුම කරගත් විචක්ෂණ බුද්ධිය තුළින් ඔහු දෙස නැවත නැවතත් බැලුවෙමි.
උඩින් ඇඳ තිබුණු කඩමාල්ල ඇතුළින් රාත්‍රි කළුවරේත් පෙනෙන හැඩිදැඩි පපුව, ඇත් දළ පාට අත ගොබ. ජොගින් ට්‍රැක් එකකට දැමූ ගලි බවුසරයක් මෙන් මුලු පේමන්ට් එකම හරස් කරගත් සද්දන්ත ශරීරය ! පුහ්! මම ළංවීමි, තව තවත් ළංවීමි.මතක් වෙන්නේ නැත.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් තවමත් පිළිගන්නා කුඩාම වටිනාකම ඇති කාසියක් හෝ හිඟන මහතාගේ ටින් බෙලෙක්කයට දැමීමට සූදානම් වුවත්, සමාජයේ වැදගත් රැකියාවක් කරන මගේත් එතුමාගේත් ශරීර දෙක හිත යටින් සන්සන්දනය වීමෙන් ඇතිවූ චිත්ත පීඩාව හා ස්වයං විවේචනය හේතුකොටගෙන නැවතත් යන්නට හැරුනෙමි.
"එකෙක්වත් කීයක්වත් දෙන්නේ නෑ.තොට හෙණ ගහනව යකෝව්.
ඊළඟට පරණ කවුබෝයි ෆිල්ම් එකක ශබ්ද සමඟ  "ඉයෝව්..ඉයෝව්" එකක් ආවේ කොහෙන්දැයි මම අදටත් දන්නේ නැත.
"හුටා ! මතක් උනා"
මම වහා හැරී බැලුවෙමි. තුන් පාරක් හිඟන…

පිස්සෙක් ලවා කේන්දරේ බලවාගත්තෙමි !

"බොහොම බලගතුයි.දක්ශ වගේම හොඳ පෙනුමක් තියෙන වාසනාවන්ත තරුණයෙක්"
"ඔව් ඔව් සහතික ඇත්ත.ඔය කිවුවෙ බලාගෙන හිටියා වගේ...වෙන මොනවද ඉතින් පේන්නෙ? "

කාලෙකට පස්සෙ හරි හමන් දේකට සල්ලි වියදම් කරා කියන සන්තෝශයෙන් ඇඟත් අරක් ගත් පරිවාර ග්‍රහයොත් වෙලිලා ගියා.

"දැන් මහත්තයෝ මේකනෙ.මහත්තයාගේ සෙනසුරු මහ දසාව ගෙවී ගෙවී, හතේ ඉන්න කුජය ටික ටික බැල්ම දානවා.එතකොට ශනි දෝශ කාරිය සැර බාල වෙලා ගිහින් බරහස්පති තමා ඉස්සරහට ඉන්නෙ

දැන් ඔය ටෙක්නිකල් ඩීටේල්ස් අපිට මොකෝ? ඔය කියන ග්‍රහයො එහාට මෙහාට අවලමේ ගිහින් අපිට වෙන දේනෙ දැනගන්න ඕනෙ.
"හා හා හරි හරි ඉතින් එහෙම උනාම මොකෝ වෙන්නෙ?.සෙනසුරානම් අනිවාරෙන්ම අතක් පයක් කඩනවලු නෙහ්?"
"අ අ..හම් හම්...ඇක්සිඩැන්ට් එකක් හරි .,අසනීපයක් හරි ආවොත් තමා"

ඒකත් හරි ඉතින් අතක් පයක් කැඩෙන්න ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙන්න එපායැ..ඉතින් දැන් ඕක මේ යකාම කියන්න ඕනෙද
"ඒක නේන්නන්..දැන් ඕක වළකන්න මොකෝ? මැණික් මුද්දක් දාන්න වෙයිද? බෝධි පූජා?"
"ඔව්වොව්..ඒවා නරක නෑ.හැබැයි ඉතින් හොඳම දේ වැඩිය අනතුරුදායක වැඩවල නොයෙදෙන එක තමා"
මම ඒක තරයේ සිහියට ගත්තා.පස්සෙ කතා …

හරිම අවංක ඉන්ටර්විව් එකක්

ඔව් කෘදන්ත,මුලින්ම කියන්නකෝ බලන්න ඇයි ඔයා මේ ආයතනය එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න හිතුවේ?
කැම්පස් එකෙන් අවුට් උනාට පස්සේ මම දැනට CV පහළොවක් විතර දාලා තියෙනවා ජොබ් වලට.එකකින්වත් කතා කළේ නෑ.මේ ආයතනය එච්චර ප්‍රසිද්ධ නැති ආයතනයක් උනත් ඉතින් ඊළග හොඳ ජොබ් එකක් හම්බවෙනකල් අවුරුද්දක් හිටියත් ඇති මට.
ඉතාම අවංක අදහස් දැක්වීමක් කෘදන්ත.අපිත් වේකන්සි ඇඩ් එක දාද්දි market leader, number one company to work වගේ කෑලි දානවා.ඒ ඔයාලා වගේ අය ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා හිතලා. හොඳයි තව අවුරුදු පහකින් ඔබ,ඔබව දකින්න කැමති කොහොමද?
සර්ලා ඉතින් මාව දකින්න කැමති විදියට තමයි ඉතින් මට මාව පේන්න ඔනෙ.නැත්නම් වෙන ජොබ් එකක් හොයාගන්න එපෑ.
මොකක්ද ඔයාගේ ප්‍රධානතම ශක්තිය, strength එක?

මගේ ලේඛන හැකියාව සර්.ඒකත් එක්ක බොහෝම රසවත් ආකාරයට, ව්‍යාකරණානුකූලව,තේරුම් ගැනීමට අපහසු ඊ-මේල් ප්‍රබන්ධ කරන්න මට පුලුවන්.මම හිතන්නේ ඒක මගේ තියෙන ප්‍රබල හැකියාවක්...ඒ වගේම ඊ මේල් එකේ සැබෑ අරුත, ව්‍යංගාර්ථයෙන් සඟවා තබා පාඨකයාව කුතුහළය තුළින් නවතම මානයක් කරා ගෙන යමින් ප්‍රහසනවාදී, ප්‍රපංචයක් තුළ විමධ්‍යගත කොට  වික්ෂිප්ත කිරීමටත් මට පුලුවන්.


අ...ආ බ...බ බොහොම හොඳයි, …